Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2013 przez Internet

ARiMR informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie płatności na 2013 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.

Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie nadanych wcześniej przez ARiMR:

- numeru identyfikacyjnego rolnika,

- nazwy użytkownika oraz loginu.

Logowanie do systemu WPI następuje bezpośrednio ze strony internetowej Agencji  www.arimr.gov.pl,  gdzie znajdą Państwo się szczegółowe informacje na ten temat.

Zachęcamy wszystkich rolników do składania wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej ARiMR .

Wniosek o przyznanie płatności obszarowych składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.