Informacja Komendanta Policji w Dobczycach

Informacja Komendanta Policji w Dobczycach

Na pisemną  prośbę Komendanta Policji w Dobczycach  informujemy, że w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. będą wzmożone patrole Policji w rejonie placu zabaw przy bloku nr 11 os. Jagiellońskie w Dobczycach oraz w rejonie sklepu Brzączowice 391.

Czynności prowadzone przez Policję mają na celu wyeliminowanie bądź ograniczenie występowania zjawisk uciążliwych dla społeczeństwa takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w miejscach publicznych.

Powyższa informacja ma na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców,  porozmawiania o problemie z dzielnicowym i wyeliminowanie niepożądanych  zjawisk na etapie działań profilaktycznych. W stosunku do osób  nieprzestrzegających prawa i  i porządku publicznego, zostaną wyciągnięte konsekwencje.