Informacja dot. wypłaty dodatku węglowego

Informacja dot. wypłaty dodatku węglowego

W związku z trwającymi w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej pracami nad Ustawą o dodatku węglowym, informujemy, że w chwili obecnej Urząd Gminy i Miasta Dobczyce nie przyjmuje wniosków o wypłatę dodatku węglowego. O wszelkich ustaleniach oraz terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków będziemy informować Państwa po podpisaniu powyższej Ustawy przez Prezydenta  RP.