Informacja dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w dniu 12 stycznia zostało opublikowane rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021r poz. 67) w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wysokość kosztów upomnienia wzrośnie i od dnia 13 października 2021r,  będzie wynosić  16,00 zł

Do dnia 12.10.2021r wysokość kosztów upomnienia to kwota 11,60 zł