Aktualności

Data publikacji: 2021-04-17
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci śp. Mariana Orzechowskiego, emerytowanego pracownika Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.  Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce oraz Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci śp. Mariana Orzechowskiego, emerytowanego pracownika Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Data publikacji: 2021-04-16
budynek Urzędu Skarbowego w Myślenicach

Informacja Urzędu Skarbowego w Myślenicach dotyczącego funkcjonowania placówki i możliwości elektronicznej obsługi klientów.

Data publikacji: 2021-04-16

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” PROW 2014-2020.

Data publikacji: 2021-04-16
zdjęcia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych i napis: Powrót do zdrowia - Powrót do pracy

Oferta i zaproszenie Oddziału Małopolskiego PFRON do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym kompleksowej rehabilitacji. Rehabilitacja ta stanowi ofertę skierowaną do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowych zawodów, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali.

Data publikacji: 2021-04-16
koparka podczas robót ziemnych w Sierakowie

Na plac budowy wszedł wykonawca, który realizować będzie budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Sierakowie. Prace są obecnie realizowane w odległości 500 m poniżej zbiorników zlokalizowanych w Sierakowie przy granicy z Jankówką i postępują w stronę dworu.

Data publikacji: 2021-04-15
dziecko w szkole

Od 19 do 22 kwietnia można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.

Data publikacji: 2021-04-13
napis: Punkt szczepień powszechnych wkrótce w Dobczycach

Małopolski Wojewódzki Oddział NFZ poinformował dzisiaj podczas specjalnej wideokonferencji, że wniosek o utworzenie punktu szczepień powszechnych w Dobczycach złożony przez Gminę Dobczyce wspólnie z podmiotem leczniczym Specjalmed, został pozytywnie zaopiniowany i punkt taki powstanie na terenie miasta. Gmina Dobczyce wspólnie z placówką Specjalmed zdecydowała o zorganizowaniu punktu w sali gimnastycznej Ogniska TKKF Dobczyce przy ul. Podgórskiej 2.

Data publikacji: 2021-04-13
Ogłoszenie w sprawie rozpatrywania petycji

Ogłoszenie w sprawie rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna)  - sprzeciwów wobec budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie działek gminnych usytuowanych pod Zaporą w Dobczycach. 

Data publikacji: 2021-04-13

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej we wtorek 13.04.2021 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Kornatka. Przewidywany czas usunięcia awarii: godzina 11.

Data publikacji: 2021-04-12
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00.

Strony