I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dobczycach przy ulicy Sosnowej.

mapa nieruchomości

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dobczycach, dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017756/4- bez obciążeń, oznaczone działkami:

2735/2 o pow. 0.1992 ha - Cena wywoławcza netto 205 000,00 zł (dwieście pięć tysięcy złotych 00/100)- wadium 41 000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy zł); rozpoczęcie przetargu: Godzina 9:00

2736/2 o pow. 0.1636 ha - Cena wywoławcza netto 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)- wadium 36 000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy zł); rozpoczęcie przetargu: Godzina 10:00

2737/2 o pow. 0.1664 ha - Cena wywoławcza netto 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)- wadium 36 000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy zł); rozpoczęcie przetargu: Godzina 11:00

2738/2 o pow. 0.1393 ha i 2739/2 o pow. 0.0394 ha - Cena wywoławcza netto 190 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)- wadium 38 000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy zł); rozpoczęcie przetargu: Godzina 12:00.

Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce,a,1954233,i-przetarg-ustny-nieogr....

Galeria: 

mapa nieruchomości
mapa nieruchomości