I N F O R M A C J A Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Informuję, że zgodnie z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), przeznaczam na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych, tablice ogłoszeń będące własnością gminy:

rozmieszczone na terenie miasta Dobczyce:

 • Rynek - przy księgarni,
 • ul. Dębowa (naprzeciw sklepu),
 • Rynek - przy aptece,
 • Rynek - obok figury św. Floriana,
 • ul. W.Witosa (plac targowy),
 • ul. Piastowska (skrzyżowanie z ul. Łanową),

rozmieszczone na terenie sołectw:

Bieńkowice:

 • przy strażnicy OSP,
 • skrzyżowanie dróg Czechówka - Bieńkowice

Brzączowice:

 • przy sklepie Gminnej Spółdzielni “Delikatesy Centrum”,
 • przy budynku strażnicy OSP,
 • na Podlesiu,

Brzezowa:

 • obok budynku sołtysa,

Dziekanowice:

 • centrum wsi (przy strażnicy),
 • przy drodze na Dziekankę,

Kędzierzynka:

 • przy skrzyżowaniu dróg (100 mb od strażnicy OSP),

Kornatka:

 • przy kościele parafialnym,
 • obok strażnicy OSP,

Niezdów:

 • obok posesji p.Łobaczewskich (skrzyżowanie dróg),

Nowa Wieś:

 • przy sklepie (obok budynku sołtysa),

Rudnik:

 • przy budynku strażnicy OSP,

Sieraków:

 • na granicy z Nową Wsią,
 • przy budynku Przedszkola,
 • przysiółek Na Bani,

Skrzynka:

 • obok sklepu p. A.Kania,
 • przy moście,
 • dolna Skrzynka - na granicy z Dobczycami,

Stadniki:

 • przy Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów,
 • przy sklepie (p. Makara),
 • obok budynku starej szkoły,
 • przy skrzyżowaniu z drogą do Kędzierzynki,

Stojowice:

 • przy sklepie spożywczym,
 • obok strażnicy OSP i kaplicy,

 

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

inż. Marcin Pawlak