I etap przebudowy drogi Stadniki – Kwapinka zakończony

I etap przebudowy drogi Stadniki – Kwapinka zakończony

W Stadnikach zakończyła się przebudowa drogi gminnej w kierunku Kwapinki. Wykonane prace stanowiące I etap przebudowy objęły budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie chodnika i pełnej konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią. Była to długo wyczekiwana inwestycja, która znacznie podniesie komfort i bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym na tym odcinku. W ramach inwestycji wykonane zostało także oświetlenie. Prace związane z jego montażem zostały zakończone, uruchomienie oświetlenia uzależnione jest od wykonania koniecznego podłączenia przez dystrybutora, a czas tej realizacji nie jest zależny od Gminy Dobczyce. Realizacja inwestycji w Stadnikach opiewa na kwotę ponad 1,3 mln zł przy dofinansowaniu powyżej 50%, które Gmina Dobczyce pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Galeria: 

I etap przebudowy drogi Stadniki – Kwapinka zakończony
I etap przebudowy drogi Stadniki – Kwapinka zakończony
I etap przebudowy drogi Stadniki – Kwapinka zakończony