Grupa kobieca AA "Róża" zaprasza na spotkania

Grupa AA "Róża" zaprasza na spotkania

W Dobczycach przy ul. Kilińskiego 4 (w budynku Starej Biblioteki) od  03 lipca 2021 r. swoją działalność  rozpoczęła nowa Grupa AA „Róża” dla kobiet. Mitingi odbywają się w każdą sobotę o godz. 18:00.

Oprócz tego, już od 2014 roku, nieprzerwanie działa Grupa AA „Zapora” dla wszystkich  uzależnionych, pragnących żyć w trzeźwości. Mitingi odbywają się  w każdy wtorek o 18:00.

Otwarte mitingi, na które mogą przyjść inne osoby, dla  których  trzeźwość własna lub bliskich  nie jest obojętna, odbywają się  w drugi wtorek każdego miesiąca. 

Kim są Anonimowi Alkoholicy ?
Anonimowi Alkoholicy (AA, z ang. Alcoholics Anonymous) – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest Dwanaście Kroków AA.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, samowystarczalnośc zapewniają własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Z Preambuła AA:
…”Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu….”

To wielki sukces i radość, że pojawia się u nas taka inicjatywa. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości.

Zofia Kozielska - Pełnomocnik  Burmistrza ds. uzależnień