Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego

Uchwałą Nr 735/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Nasza Gmina znalazła się wśród 47 gmin Małopolski, które otrzymały taki wpis.

Projekt Gminnego Programy Rewitalizacji Gminy Dobczyce pozytywnie przeszedł weryfikację, spełniając wszystkie kryteria i wymogi. Na proces weryfikacji złożyła się ocena formalna wniosku o wpis programu rewitalizacji do Wykazu, a następnie ekspercka ocena merytoryczna programu rewitalizacji w zakresie jego poprawności oraz zgodności z kryteriami.

Wpis do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego daje nam możliwości aplikowania o środki z funduszów unijnych w zakresie zadań rewitalizacyjnych, zwiększając również szansę na ich pozyskanie.