Gmina Dobczyce złożyła wniosek o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji przedszkola nr 3 oraz utworzenie w nim oddziału żłobka

żłobek w dobczycach

Gmina Dobczyce zdaje sobie sprawę z rosnących potrzeb rodzin, zwłaszcza młodych mam, które decydują się na powrót do pracy. Podjęliśmy starania o zapewnienie odpowiedniej opieki nad najmłodszymi w naszej gminie. Ubiegamy się obecnie o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji przedszkola nr 3 oraz utworzenie w nim oddziału żłobka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wniosek złożony w lipcu znajduje się obecnie w ocenie Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli zostanie on pozytywnie oceniony i Gmina Dobczyce pozyska środki na rozbudowę przedszkola inwestycja ta rozpocznie się w przyszłym roku. Zadanie to ujęte zostało również jako jedno z priorytetowych w "Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Dobczyce".

W ocenie znajduje się także inny wniosek przygotowany przez naszą gminę, w ramach którego ubiegamy się o dofinansowanie projektu rozwoju zorganizowanych form opieki dzieci najmłodszych poprzez m.in. organizację pracy dziennego opiekuna. Na wynik oceny wciąż jednak czekamy.

W ten sposób pragniemy zapewnić dostęp do odpowiedniej opieki nad najmłodszymi pociechami w naszej gminie, tak by powrót do pracy stał się dla młodych mam łatwiejszy. Realizacja tych projektów pozwoli nam zwiększyć jakość i dostępność usług z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i pozytywnie wpłynie na aktywizację zawodową.