Gmina Dobczyce złożyła wniosek do projektu "Odkrywam Małopolskę"

małopolska logo

Celem projektu "Odkrywam Małopolskę" jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych. Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży.

Projekt polega na zorganizowaniu w 2020 r. wyjazdowych wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo - turystycznych (od 1 do 5 dni) dla uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski.