GMINA DOBCZYCE ZAKUPIŁA FOTOPUŁAPKI

Gmina Dobczyce zakupiła fotopułapki, które będą montowane (zgodnie z przepisami prawa) w obszarze przestrzeni publicznej, gdzie pojawiają się nielegalnie podrzucane odpady. Montaż fotopułapek ma przyczynić się do wykrycia sprawców w/w czynów. Gdy fotopułapka zarejestruje osobę, która wyrzuca śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym, materiał dowodowy zostanie przekazany na policję, w celu ustalenia sprawcy i ukarania odpowiedniej wysokości mandatem karnym. Należy zaznaczyć, że pojawianie się dzikich wysypisk śmieci nie jest nowym zjawiskiem na terenie gminy Dobczyce. Co roku na wiosnę, w pewnych punktach gminy, gdzie łatwo jest podrzucić śmieci (przelotowe, boczne, nieoświetlone drogi) pojawiają się co rusz nowe, dzikie wysypiska mniejszych lub większych rozmiarów. Pamiętać należy również, że Gmina likwiduje dzikie wysypiska na terenach własnych. Za czystość i porządek na działkach prywatnych odpowiadają ich właściciele lub zarządcy. Porównując ilości śmieci zbieranych w latach poprzednich, w ramach likwidacji dzikich wysypisk nasuwa się jeden wniosek – śmieci nie jest więcej niż w latach poprzednich, a łączenie ich wyimaginowanych wzrostów ze zmianą funkcjonowania PSZOKa jest przekłamaniem rzeczywistości.