Gmina Dobczyce wysoko w rankingu finansowym samorządów

Gmina Dobczyce wysoko w rankingu finansowym samorządówgrafika
Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządu Terytorialnego przedstawione zostały wyniki opracowanego przez ekspertów rankingu finansowego samorządów w Polsce za 2016 rok. Ocena wykonana została w oparciu o kryteria merytoryczne i 10 wskaźników.
 
Gmina i Miasto Dobczyce sklasyfikowane zostały w tym rankingu na 37. pozycji w Polsce, pośród 616 gmin miejsko-wiejskich. W skali Województwa Małopolskiego w tej grupie lepsze oceny uzyskały Myślenice (3. miejsce), Szczawnica (7. miejsce), Niepołomice (14. miejsce) i Brzeszcze (33. miejsce).
 
Jak wielokrotnie podkreślał Burmistrz Paweł Machnicki, dzięki racjonalnej gospodarce finansowej w ostatnich latach, gmina stworzyła sobie możliwości dysponowania wkładem własnym do wykorzystania środków unijnych oraz finansowania tych inwestycji, które teraz wchodzą do realizacji.
 
W opracowaniu rankingu brano pod uwagę następujące 10 wskaźników:
 
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
7. Obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi długu
8. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących
9. Relacja wydatki inwestycyjne do dochodów własnych
10. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem
 
W załączniku opracowany rankig.