Gmina Dobczyce wyróżniła zasłużonych mieszkańców

od lewej u góry: Kazimierz Płatek, Stefan Jarząbek, Józef Kordula, od lewej na dole: Stanisława Piąstka, Marcin Zając, Magdalena Sokołowska-Gawrońska

Podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Dobczycach przyjęła uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” oraz „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce” lokalnym liderom i działaczom społecznym, a także reprezentantom gminy w różnorodnych środowiskach.

Wyróżnieniem „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” uhonorowani zostali: wieloletni sołtys i druh OPS Brzączowice Józef Kordula, długoletni druh i prezes OSP Sieraków oraz Komendant Gminny Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dobczycach Kazimierz Płatek oraz wieloletni sołtys i druh, a także prezes OSP Stojowice Stefan Jarząbek. Wnioskodawcami nadania wyróżnień tym osobom byli radni Małgorzata Jakubowska oraz Jan Hartabus. Inicjatywę tę wspierał także Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

Szczególnie podkreślono tu pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wyróżnieni mają za sobą kilkadziesiąt lat czynnej służby w jednostkach OSP z terenu gminy Dobczyce, a za zasługi dla pożarnictwa zostali niejednokrotnie odznaczeni. Kazimierz Płatek może się także poszczycić „Złotą Odznaką Honorowego Dawcy Krwi”. Józef Kordula oraz Stefan Jarząbek pełnili także, nieprzerwanie przez 24 lata, funkcję sołtysa.

Do grona wyróżnionych dołączyło także trzech nowych Honorowych Ambasadorów Gminy i Miasta Dobczyce. Wyróżnienie to przyznane zostało Stanisławie Piąstce, Marcinowi Zającowi oraz Magdalenie Sokołowskiej-Gawrońskiej. Wnioskodawcą nadania wyróżnienia dla tych osób był Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

Każda z tych osób reprezentuje inne środowisko, w którym działa z zaangażowaniem, a swoją pracą promuje Gminę Dobczyce. Znana lokalnej  społeczności Stanisława Piąstka, mama niepełnosprawnego Filipka, członkini Zarządu PSONI koło w Myślenicach, na co dzień udowadnia, że niepełnosprawność nie musi stanowić bariery. Marcin Zając, mieszkaniec Dobczyc, to utytułowany aquascaper, wielokrotny Mistrz Polski i międzynarodowej sławy akwarysta, a od 2020 r. posiadacz rekordu Guinnessa z tytułu stworzenia najmniejszego akwarium świata. Magdalena Sokołowska-Gawrońska, aktorka teatralna i filmowa, wyróżniona została za ponad 20-letnie zaangażowanie w kulturalne inicjatywy i sprawy społeczności gminy Dobczyce. Od lat jest ambasadorką gminy w kręgu artystów i ludzi kultury.

Oficjalne wręczenie wyróżnień będzie miało miejsce podczas stosownej uroczystości, która zorganizowana zostanie, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna.