Gmina Dobczyce w trosce o najmłodszych

Nowy plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach

GMINA DOBCZYCE W TROSCE O NAJMŁODSZYCH

- nowe place zabaw i rozbudowa przedszkola

W toku realizacji są przedsięwzięcia dedykowane najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, które dziś odwiedził burmistrz Paweł Machnicki. Nowe, kolorowe miejsca zabaw powstają przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 oraz na os. Jagiellońskim. Już wkrótce z tych nowych instalacji bezpiecznie będą mogły korzystać dzieci. Na efekty trzeciej inwestycji – rozbudowy i modernizacji Przedszkola Samorządowego nr 3 będziemy musieli jeszcze poczekać, ale postęp prac już robi wrażenie.

Nowe place zabaw to gwarancja miejsca do aktywności fizycznej i prawidłowego rozwoju dzieci. Będzie na nich można skorzystać m.in. z huśtawek, sprężynowców, karuzeli czy kiwaków.

Z kolei modernizacja i rozbudowa przedszkola wraz z utworzeniem oddziału żłobka pozwoli na wsparcie młodych rodziców i zapewni możliwość komfortowego powrotu do pracy młodym mamom, a ponadto poprawi standard placówki.

To jeszcze nie koniec inwestycji z myślą o najmłodszych, również w tym roku powstanie mini plac zabaw w parku miejskim przy Placu Zgody. Mamy nadzieję, że wszystkie te miejsca dedykowane dzieciom przyniosą im radość i niezapomniane chwile.

Wartość inwestycji:

Plac zabaw na os. Jagiellońskim

Wykonanie, transport oraz montaż urządzeń placu zabaw: 38 904,90 zł oraz dodatkowo ponad 3 tys. zł za wykonanie mapki, dokumentację oraz niezbędne materiały do przygotowania nawierzchni.

Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1

Wykonanie, transport oraz montaż urządzeń placu zabaw: 51 089,28 zł oraz dodatkowo ponad 3 tys. zł za wykonanie mapki, dokumentację oraz niezbędne materiały do przygotowania nawierzchni. Wykonanie i montaż urządzeń współfinansowany jest obok środków z budżetu Gminy Dobczyce przez Radę Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 1 w kwocie prawie 13 tys. zł.

Modernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 3

Koszty całkowite projektu: 6 680 476,91 zł, z czego aż 4 miliony złotych Gmina Dobczyce pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z budżetu Gminy pokryta zostanie pozostała część w wysokości 2 434 439,32 zł.

Projekt „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” jest realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

 

 

Galeria: 

PS nr 1 w Dobczycach
PS nr 1 w Dobczycach
PS nr 1 w Dobczycach
os. Jagiellońskie
os. Jagiellońskie
os. Jagiellońskie
os. Jagiellońskie
os. Jagiellońskie
PS nr 3
PS nr 3
PS nr 3
PS nr 3