Gmina Dobczyce stawia na rekreację - ruszyła budowa ścieżek pieszo-rowerowych

miniatura film Ruszyła budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż Raby, ulubionego miejsca spacerów mieszkańców Dobczyc, biegnących m.in. obok Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, Orlika i kortu tenisowego. Pofałdowany asfalt na wałach już został usunięty i powstaje nowa nawierzchnia. Dobrą informacją dla mieszkańców jest to, że ścieżki zyskają oświetlenie i ławeczki.

Ścieżki powstaną dzięki dofinansowaniu z działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM).

Film - Włodzimierz Juszczak

Film otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na miniaturę.