Gmina Dobczyce przystąpiła do porozumienia na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu myślenickiego

Porozumienie na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu myślenickiego

W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się spotkanie poświęcone wzmocnieniu współpracy na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego Małopolan. Działania mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu mieszkańców województwa i zainicjowane zostały przez Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Krakowie Jana Gąsienicę-Walczaka. Do porozumienia przystąpił również Powiat Myślenicki.

Swoje podpisy pod deklaracją współpracy złożyli Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Michał Kądziołka – reprezentujący instytucję województwa małopolskiego oraz Starosta Myślenicki Józef Tomal i Wicestarosta Myślenicki Rafał Kudas.  Uroczyste nawiązanie współpracy odbyło się podczas trwającego Konwentu Wójtów  i Burmistrzów Powiatu Myślenickiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego reprezentował Łukasz Kmita - Dyrektor Departamentu Generalnego oraz Marta Zając - Zastępca Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Organizacyjnych i Zarządzania Procesami.

Podczas spotkania zostały podpisane również porozumienia pomiędzy Michałem Kądziołką -Wicedyrektorem WUP w Krakowie, a burmistrzami i wójtami oraz przedstawicielami  8. urzędów gmin z terenu powiatu myślenickiego. Z ramienia Gminy Dobczyce porozumienie podpisała Sekretarz Gminy i Miasta Dobczyce Małgorzata Góralik-Piętka.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa”, oraz „Nowy Start w Małopolsce”, które to działania, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mają na celu wspieranie osób dorosłych, w tym powracających z zagranicy, w zdobywaniu nowych kompetencji.

Informujemy, że spotkanie informacyjne dla zainteresowanych udziałem w wyżej wymienionych projektach mieszkańców gminy Dobczyce planowane jest w październiku w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym. Ma spotkaniu obecni będą przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. O dokładnym terminie poinformujemy wkrótce.

Galeria: 

Porozumienie na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu myślenickiego
Porozumienie na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu myślenickiego
Porozumienie na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu myślenickiego
Porozumienie na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu myślenickiego
Porozumienie na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu myślenickiego
Porozumienie na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu myślenickiego
Porozumienie na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu myślenickiego