Gmina Dobczyce najlepsza w Małopolsce

Pierwsze miejsce wśród małopolskich gmin zajmuje Gmina Dobczyce - tak wynika z rankingu ogłoszonego przez dziennik Rzczeczpospolita. W rankingu ogólnopolskim plasujemy sie na miejscu czternastym.Ranking w tym roku przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wyłonił te gminy, które w latach 2009 – 2012 najlepiej zarządzały swoimi finansami, jednocześnie najwięcej inwestując. Na tej podstawie wybrano 564 samorządów, które przeszły do etapu drugiego. W tym etapie znalazło się 250 miast i gmin miejsko-wiejskich. O ostatecznym wyborze najlepszych samorządów zadecydowały odpowiedzi na ankietę składającą się z 16 pytań.

Ankieta zwracała uwagę m.in. na zagadnienia:

• wydatki na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi,

• liczba organizacji pozarządowych, które złożyły wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy,

• wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca,

• średnia liczba punktów z testu szóstoklasistów oraz z testu gimnazjalnego,

• liczba nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy,

• inicjatywy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

• wysokość wydatków poniesionych na promocję samorządu.

Galeria: