Gmina Dobczyce liderem w powiecie

Gmina Dobczyce liderem w powiecie

Gmina Dobczyce po raz kolejny znalazła się w dwudziestce najlepszych gmin Małopolski, a także utrzymała 1. miejsce wśród gmin powiatu myślenickiego! W ogólnym rankingu Gmina Dobczyce zajęła 20. miejsce na 179 ocenianych gmin.

Ranking Gmin Małopolski 2019 już po raz dziewiąty przygotowany został przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL MISTiA we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.  W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Wśród wskaźników, na bazie których powstał ranking, znalazły się m.in. rozliczane w ciągu trzech lat (2016 – 2018) dochody i wydatki gminy, zadłużenie, czy pozyskane środki z Unii Europejskiej. Wzięto również pod uwagę kwestie społeczne, jak np. saldo migracji, czy odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, a także poziom edukacji, który oceniono na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz ósmoklasisty. Eksperci uwzględnili również wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa, a także udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego.

Szczegółowe wyniki rankingu dostępne są na: http://mistia.org.pl/ranking-gmin/?fbclid=IwAR39e_LQAZJAenLC1yz1AD8cArdb....