Gmina Dobczyce 37. w Polsce i 4. w Małopolsce w rankingu Rzeczpospolitej

ranking "Rzeczpospolitej"

37. miejsce Gminy Dobczyce na 864 gminy miejskie i miejsko-wiejskie, a także 4. miejsce w Małopolsce to wyniki najnowszego rankingu „Rzeczpospolitej”. W skali województwa Gmina Dobczyce uplasowała się za takimi gminami jak: Nowy Targ, Gorlice czy Brzeszcze. Pozostałe gminy miejsko-wiejskie naszego powiatu - Gmina Myślenice i Gmina Sułkowice zajęły kolejno 322. miejsce i 406. miejsce w ogólnym rankingu. Gmina Dobczyce wyprzedziła również pobliskie miejscowości z powiatu wielickiego – Niepołomice (174. miejsce) oraz Wieliczkę (556. miejsce).

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych w Polsce. Od 15 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej".

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. W tegorocznym rankingu wykorzystano dane za rok 2018.