Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli

grafika poglądowa ośnieżony dach budynku

Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Należy pamiętać o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.

Pełna treść komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dostępna jest na stronie: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-4