Gabinet w przychodni w Rynku do wynajęcia

ganinet przy ul. Rynek 16aBurmistrz ogłosił przetarg na wynajęcie na czas nieokreślony gabinetu w przychodni przy ul. Rynek 16a o pow. 35,88m kw. na prowadzenie usług medycznych. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Otwarcie przetargu odbędzie się 24 września 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26 w sali konferencyjnej - parter, o godzinie 10:00. Cena wywoławcza 30,00 zł/m kw. + 23% VAT za miesiąc najmu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 150,00 zł na konto Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce ul. Rynek 26, BS Dobczyce 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 do dnia 21.09.2018 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, która przetarg wygrała, wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium przepada, jeżeli wygrywający uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Więcej informacji o przetargu w BIP: https://www.dobczyce.pl/BIP/nieruchomosci/do-wynajmu/wynajem-na-czas-nie...

Galeria: 

lokal przy ul. Rynek 16a
lokal przy ul. Rynek 16a
lokal przy ul. Rynek 16a
lokal przy ul. Rynek 16a