Fotowoltaika pojawi się na kolejnych budynkach Gminy Dobczyce

Fotowoltaika pojawi się na kolejnych budynkach Gminy Dobczyce

Na ośmiu budynkach użyteczności publicznej w gminie Dobczyce zamontowane zostaną instalacje Odnawialnych Źródeł Energii. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, w obecności Wiceburmistrz Edyty Podmokły oraz Skarbnik Antoniny Trojan, podpisał umowę na ich montaż z firmą Skorut Systemy Solarne reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adama Skoruta.

Zakres umowy obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 188 kWp na budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach, budynku komunalnym przy ul. Kościuszki w Dobczycach, budynkach szkół w: Kornatce, Brzączowicach, Stadnikach oraz na Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach, budynku Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Jak podkreślił Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś –„Jest to projekt, który pozwoli Gminie Dobczyce zaoszczędzić kolejne środki i produkować energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.” Wykonawca reprezentuje firmę lokalną, jest też znany ze swoich realizacji w gminie Dobczyce, odpowiada za budowę farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków. O swoim doświadczeniu zapewnia także Prezes Firmy Skorut Systemy Solarne – Nasza firma powstała w 1997 r. i była pionierem energii odnawialnych w Polsce, od tego czasu zajmujemy się produkcją i montażem kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła. W zakres naszych usług wchodzi projektowanie, produkcja i wykonawstwo – dodaje prezes firmy.

W ramach zrealizowanego projektu podwoi się moc instalacji fotowoltaicznych należących do Gminy Dobczyce, bo od roku 2015 działa wspomniana elektrownia fotowoltaiczna przy oczyszczalni ścieków o mocy 125 kWp, a w roku 2019 została wykonana instalacja fotowoltaiczna na Przedszkolu Samorządowym nr 3 o mocy 18,15 kWp.

Wartość zadania dla Gminy Dobczyce opiewa na 709 025,89 zł brutto, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 329 892,03 zł.

Zadanie pn. „Energia słońca dla Dobczyc: Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych – Gmina Dobczyce” wchodzi w skład projektu RPMP.04.01.01-12-1120/17 “Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.