Emeryci i renciści spotkali się przy herbatce

Na zdjęciu przedstawiciele byłego i obecnego zarządu dobczyckiego Koła z przewodniczącą Rady Miejskiej w Dobczycach i przedstawicielkami Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myślenicach

W niedzielne popołudnie przy herbacie spotkali się członkowie dobczyckiego Koła działającego przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myślenicach. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Tomasz Suś oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska. Do Dobczyc zawitały również przedstawicielki Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myślenicach.

Tradycją jest, że spotkanie co roku odbywa się w styczniu i jest okazją do posumowania mijającego roku. W krótkich słowach o aktywnościach i działalności Koła opowiedziała prezes Władysława Feliks. Jak wspomniała, dzisiejsze spotkanie możliwe jest dzięki wsparciu wielu osób i instytucji, za które serdecznie wszystkim podziękowała.

Spotkanie było również okazją do wyboru nowych władz dobczyckiego Koła. Prezesem wybrana została Irena Grabowska, jej zastępcą Stanisława Latowska, a skarbnikiem Maria Żądło. W ciepłych słowach burmistrz Tomasz Suś podziękował dotychczasowym przedstawicielkom zarządu za zaangażowanie i wieloletnią współpracę oraz serdecznie pogratulował nowym władzom.

Galeria: 

Na zdjęciu burmistrz Tomasz Suś z przedstawicielkami byłego zarządu dobczyckiego Koła i przedstawicielką Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Myślenicach
na zdjęciu członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobczycach
na zdjęciu członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobczycach
na zdjęciu członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobczycach
na zdjęciu członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobczycach