Działania w kieruku zainstalowania dodatkowego paczkomatu w Dobczycach

kurier - ilustracja przykładowa

Dużą popularnością w naszej gminie cieszy się odbiór przesyłek w paczkomacie przy ul. Jagiellońskiej. Zdarza się, że paczkomat jest przepełniony, a odbiór przesyłki możliwy jest jedynie bezpośrednio od kuriera. W związku z rosnącym zainteresowaniem i potrzebą zainstalowania kolejnego urządzenia, burmistrz Paweł Machnicki polecił przenalizować, w którym miejscu mógłby znaleźć się dodatkowy paczkomat.

Jedną z propozycji jest lokalizacja punktu w obrębie placu targowego przy ul. Witosa. Miejsce to zlokalizowane na terenie będącym własnością gminy znajduje się w centrum, niedaleko przystanku autobusowego, a zarazem posiada dogodny do rozładunku paczek parking, który wykorzystać mogą również ich odbiorcy.

Podjęte zostały już pierwsze kroki. Gmina skontaktowała się z przedstawicielem odpowiednim dla naszego regionu wyrażając chęć udostępnienia terenu gminnego pod paczkomat. Jak wynika z rozmowy w najbliższym kwartale nie przewiduje się montażu dodatkowego punktu w Dobczycach, ze względu na wielkość naszego miasta. Jesteśmy jednak w stałym kontakcie z przedstawicielem i gdy tylko sytuacja ulegnie zmianie gmina będzie chętna do współpracy.