Działacze TKKF z Dobczyc odznaczeni

odznaczeni działaze TKKFuGala 60-lecia Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Krakowie była okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy. Wśród wyróżnionych znaleźli się również działacze z Dobczyc. Pan Andrzej Staszczyk otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydenta RP oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, z kolei pan Władysław Pazdur odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego.

Za 60-letnią działalność w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród mieszkańców małopolski Ognisko TKKF Dobczyce otrzymało Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: TKKF Dobczyce