Dwie rodziny z gminy Dobczyce laureatami projektu „Benefis Naszej Rodziny”

na fotografii rodzina Piąstków: pan Michał, pani Stanisława, córka Patrycja oraz syn Filip

Podczas obrad Rady Miejskiej w Dobczycach, 28 lutego 2023 r., obyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom wojewódzkiego konkursu "Benefis Naszej Rodziny" adresowanego do rodzin wszystkich uczniów placówek oświatowych gmin Małopolski.

Laureatami konkursu były rodziny, których uczniowie uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1
w Dobczycach i Szkoły Podstawowej w Brzączowicach: rodzina Piąstków i rodzina Kajów, które otrzymały kolejno trzecie miejsce oraz wyróżnienie. Podczas wczorajszej sesji mieliśmy przyjemność spotkać się z rodziną Piąstków.

Uroczystego wręczenia nagród ufundowanych przez organizatorów kampanii oraz zakupionych przez UGiM Dobczyce dokonał burmistrz Tomasz Suś, który objął honorowym patronatem Kampanię „Benefis Naszej Rodziny” realizowanej na ternie gminy i miasta Dobczyce. W trakcie spotkania burmistrz złożył rodzinie Piąstków gratulacje oraz podkreślił jak ważną rolę pełni rodzina, w której odnajdujemy przestrzeń na szczerą rozmowę, odkrywanie pasji, poczucie  wzajemnej bliskości i bezpośrednią relację.

- Przedstawiając wyjątkową relację z życia swojej rodziny staliście się prawdziwymi ambasadorami rodzin – podsumował burmistrz Tomasz Suś. - Jestem pełen podziwu dla waszego zaangażowania w budowanie więzi rodzinnych. Bardzo dziękuję za reprezentowanie i promocję naszej gminy na szczeblu całego województwa. Serdecznie gratuluję! – dodał. Burmistrz podziękował również szkołom uczestniczącym w tegorocznej edycji kampanii za zaangażowanie w realizację tego projektu.

Podczas spotkania rodzina Piąstków zaprezentowała swoją pracę konkursową - film z wycieczek, m.in. na lodowisko czy narty. Niestety z powodu nieobecności rodziny Kajów, nie mieliśmy okazji zobaczyć równie pięknej relacji z wyjazdu do Bydgoszczy, którą rodzina zatytułowała „Śladami naszej rodziny”.

Konkurs adresowany był do rodzin wszystkich uczniów placówek oświatowych z gmin Małopolski. Przedmiotem konkursu było zorganizowanie święta rodziny-benefisu. Uczestnicy mogli przygotować widowisko, dowolne aktywności i zabawy, spektakl, warsztaty kulinarne, plastyczne, techniczne, ułożyć piosenkę, wiersz o swojej rodzinie, napisać bajkę i wykonać ilustracje do niej, wykonać drzewo genealogiczne, przygotować olimpiadę sportową na wesoło lub zorganizować każde inne wydarzenie, które podkreśliłoby wyjątkowość rodziny.

Program został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Gwarek” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorami projektu z ramienia UGiM Dobczyce były: Zofia Kozielska i Magdalena Gaweł.