Dotacje rządowe pozyskane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2010-2017

baner - dotacje rządowe Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce uprzejmie przypomina, że w latach 2010 – 2017, dzięki staraniom gminy pozyskano dotacje rządowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 16,9 mln zł. Znaczna część pozyskanych środków przeznaczona została na odbudowę infrastruktury drogowej - ok. 12,5 mln zł. Niebagatelną kwotę pozyskano na stabilizację osuwiska wraz z zabezpieczeniem cmentarza komunalnego „Jeleniec”, bo prawie 1,3 mln zł.

 

Kwota w PLN

Przeznaczenie

40 100,00

Sieć wodociągowa w m. Skrzynka

2 589 139,83

Odbudowa infrastruktury drogowej

4 710,00

Wynajem mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

1 237 515,00

Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem Cmentarza Komunalnego "Jeleniec"

42 200,00

Opinia geologiczna dot. osuwisk w kontekście zagrożonego budownictwa mieszkalnego

164 567,00

Zadania związane z prowadzoną akcją powodziową

108 238,00

Zasiłki dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi

4 186 469,83

Razem 2010 rok

3 000,00

Wynajem mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi

2 936 494,00

Odbudowa infrastruktury drogowej

46 500,00

Stabilizacja osuwiska "Jeleniec"

98 400,00

Projekt Szkoły w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji projektowej

285 153,00

Zasiłki dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi

3 369 547,00

Razem 2011 rok

2 275 087,00

Odbudowa infrastruktury drogowej

46 838,00

Projekt Szkoły w Dziekanowicach - opracowanie dokumentacji geologicznej

2 321 925,00

Razem 2012 rok

215 183,00

Remont drogi w Niezdowie oraz drogi Nowa Wieś -Sieraków "Grodzisko"

4 318 171,00

Odbudowa infrastruktury drogowej komunalnej

4 533 354,00

Razem 2013 rok

278 725,00

Odbudowa drogi - ul. Łanowa

252 716,00

Przepust na Rowie Jagiellońskim

531 441,00

Razem 2014 rok

284 372,00

Remont drogi w Kornatce "Dziuraki"

284 372,00

Razem 2015 rok

60 000,00

ul. Jałowcowa

70 000,00

Remont ul. Laskowa

1 544 000,00

Szkoła w Dziekanowicach

1 674 000,00

Razem 2017 rok

16 901 108,83

Razem 2010-2017