Dom kultury

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W DOBCZYCACH

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada siedzibę w Regionalnym Centrum Oświatowo- Sortowym i tam prowadzi swoja działalność. MGOKiS kultywuwuje i upowszechnia regionalną kulturę, prowadzi zespoły folklorystyczne, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz organizuje liczne wystawy, imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Przy domu kultury działa wiele sekcji:

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

  • Kółko plastyczne
  • Kółko modelarskie
  • Łucznictwo

ZESPOŁY

  • Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce
  • Werdebusy dobczyckie
  • Orkiestra Dęta OSP MGOKiS
  • Mażoretki
  • Big Band Dobczyce
  • IntoX

MGOKiS odgrywa istotną rolę w kreowaniu życia kulturalnego Dobczyc.