Dofinansowanie do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii - spotkanie informacyjne 28 czerwca

oze

Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w partnerstwie z gminami LGD, w tym również z naszą gminą, będzie starać się o dofinansowanie do 60% kosztów montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, solary, pompy ciepła).

LGD będzie aplikować o środki na rozwój infrastruktury produkcji energii z odnawialnych źródeł do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie, który pozwoli znacznie obniżyć koszty zakupu i montażu instalacji OZE. Szacunkowo na jedno gospodarstwo domowe potrzebne jest około. 4 kW energii – szacowany koszt takiej instalacji to ok. 22 000 zł brutto. Szacowany wkład własny wyniesie około 9 778 zł przy stawce 8% VAT.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat instalacji odnawialnych źródeł energii, które w naszej gminie odbędzie się 28.06.2017 r., w godzinach: 18:00-20:00 na aula widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego przy ul. Szkolna 43.

Szczegóły na: http://www.turystycznapodkowa.pl.

Galeria: 

oze spotkanie informacyjne