Dobczycki skansen ponownie zaprasza

dobczycki skansen

Przez ponad rok możliwość zwiedzania dobczyckiego skansenu była mocno ograniczona w związku z prowadzonymi robotami w ramach projektu Skansenova. Szereg prac budowlanych, konserwacyjnych i zabezpieczających został już zakończony, a całość zwieńczyła na nowo zaaranżowana ekspozycja. Dziś, skansen w nowej odsłonie, ponownie zachęca do odwiedzin i poznania dawnych zwyczajów i rytuałów mieszkańców ziemi dobczyckiej i myślenickiej.

Podróż przez cykl wiejskiego życia, a zarazem podróż przez skansen, ułatwiają dedykowane, bezpłatne materiały. Niegdyś zwykłe czynności i przedmioty codziennego użytku, dzisiaj budzące ciekawość zwyczaje i eksponaty wypełniają wnętrza XIX-wiecznych drewnianych budynków o różnym przeznaczeniu. Wprowadzone elementy audio ożywiają ekspozycje i wprowadzają nastrój. Zamontowane ekrany służyć mogą przekazywaniu dodatkowej wiedzy. Zorganizowano przestrzeń edukacyjną, gdzie poprzez zabawę, dzieci i młodzież poznają warsztaty rzemieślnicze. Dodatkową atrakcją stanowią przygotowane ścianki do zdjęć, dzięki którym młodsi i starsi mogą się wcielić w postać kowala czy parę biesiadników i trwale uwiecznić wizytę w skansenie na fotografii.

Podczas wędrówki po skansenie poznajemy życie domowników, ich ubiór, rytuał dnia powszedniego, czy specjalne zwyczaje i obrzędy dni świątecznych. Dowiadujemy się, że poświęcona w Niedzielę Palmową palma wkładana była za święty obraz, wieszana na strychach lub budynkach gospodarczych, żeby swoją mocą chroniła ludzi i dobytek przed nieszczęściami. Z kolei zwierzęta wypędzane po raz pierwszy na wiosenną paszę, uderzane były gałązkami palmowymi, co miało zapewnić im zdrowie i obfitość pokarmu na pastwisku.

Zaglądamy również do warsztatów rzemieślniczych, dowiadujemy się więcej o rzemieślnikach przetwarzających skóry – garbarzach, kuśnierzach czy rymarzach. Poznajemy pracę najliczniejszej grupy rzemieślników w Dobczycach - szewców. Dowiadujemy się, jak pozyskiwano sukno do szycia odzieży i w jaki sposób rozwijało się rzemiosło odzieżowe. Odwiedzając piękne drewniane wnętrza karczmy, domu pogrzebowego czy kurnika nie sposób pominąć takich zawodów jak: cieśla, dekarz czy stolarz. Z daleka słychać już odgłosy pracy kowala z jego kuźni, gdzie produkowano narzędzia niezbędne do pracy innym rzemieślnikom.

W wozowniach stoją wozy i sanie, do których niegdyś zaprzęgano zwierzęta, czy to do prac w obrębie gospodarstwa czy do wyjazdów w sprawunkach. Wyjątkowy pojazd – karawan, stoi w Domu Pogrzebowym, w którym kończymy wędrówkę. Przy zawodzeniu żałobnych pieśni możemy pochylić się nad tajemnicą śmierci i początkiem życia wiecznego. Odejściu domownika towarzyszyły obrzędy i symbolika, które z jednej strony gwarantować miały godne pożegnanie zmarłego, z drugiej strony, ustrzec przed niebezpieczeństwem tych, którzy pozostali.

Zachęcamy do odwiedzania dobczyckiego skansenu, gdzie pamięć o dawnych zwyczajach i tradycjach jest wciąż żywa. Dzięki przeprowadzonym pracom w ramach projektu Skansnova, budynki i eksponaty zostały zakonserwowane i uchronione przed zniszczeniem na kilkadziesiąt kolejnych lat. Zmieniło się również otoczenie skansenu oraz aranżacja ekspozycji. Okazją do poznania rytmu wiejskiego życia i dawnych rzemiosł mogą być również spotkania tematyczne organizowane przez Muzeum PTTK, o których organizatorzy na bieżąco informują na stronie www.zamek.dobczyce.pl. Do wizyty w skansenie zachęcamy również w dniu Otwarcia Sezonu Turystycznego, które tradycyjnie odbędzie się 3 maja na Wzgórzu Zamkowym.

Prace w ramach projektu Skansenova wspólnie realizowane były przez Gminę Dobczyce oraz dobczycki odział PTTK i współfinansowane z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Galeria: 

dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen
dobczycki skansen