Dobczyce 2030 - wypełnij ankietę i pomóż nam w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Dobczyce

Dobczyce 2030 - wypełnij ankietę i pomóż nam w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Dobczyce
Kontynuując konsultacje społeczne w ramach prac nad Strategią Gminy Dobczyce, zachęcamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety na temat jakości życia w Gminie Dobczyce. Pozwoli to na poznanie Waszego punktu widzenia i przyczyni się do lepszej diagnozy potrzeb społeczności lokalnej.
 
Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej na: https://www.interankiety.pl/i/VB1qnjEB
 
Dziękujemy za zaangażowanie!