Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny

Przypominamy, że od 1 kwietnia do 30 września br., na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną.
Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny. Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.
Przez cały czas trwania spisu można również skorzystać ze stanowiska komputerowego przygotowanego dla mieszkańców w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach.
Pracownicy Gminnego Biura Spisowego udostępnią komputer oraz w razie potrzeby pomogą w wypełnieniu formularza.
Prace rozpoczęli już Rachmistrzowie będą do państwa dzwonić i przeprowadzać spis przez telefon.
Bardzo prosimy o czujność i sprawdzenie czy osoba dzwoniąca jest Rachmistrzem.
Na stronie GUS podane są strony i nr telefonów gdzie można zweryfikować czy osoba dzwoniąca jest Rachmistrzem.
Rachmistrzowie będą dzwonić z numerów 22 828 88 88, 22 272 99 99 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.