Debata nad nową strategią Gminy i Miasta Dobczyce - wizyta Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski Jerzy Miller uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym na temat strategii rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce, które miało miejsce w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym 28 stycznia 2013 roku. Tematem rozmów były kierunki rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce 2014-2020, kwestie problematyczne, związane m.in. z rozwojem centrum, zagospodarowania terenów wokół Jeziora Dobczyckiego, możliwością osiedlania się w gminie osób młodych i aktywnych. Na spotkaniu obecni byli: przewodniczący Rady Miejskiej dr Tadeusz Bochnia, jego zastępca Czesław Leszczyński, przedstawiciele wszystkich komisji Rady Miejskiej w Dobczycach, burmistrz Marcin Pawlak, wiceburmistrz Paweł Machnicki, sekretarz Małgorzata Góralik-Piętka, kierownicy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, prezes Izby Gospodarczej Dorzecza Raby Maria Brożek, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Ispina” oraz przedstawiciele środowiska architektów.

Wiceburmistrz Machnicki przedstawił na wstępie analizę SWOT rozwoju Gminy i Miasta Dobczyce, zakres, który  udało się zrealizować oraz to co jeszcze zostało do zrobienia, w jaki sposób w ostatnich latach wykorzystaliśmy nadchodzące szanse i jak wpłynęliśmy na eliminację zagrożeń.  Wojewoda Miller odniósł się do zagadnień i podzielił się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami. O kierunku rozwoju gminy Dobczyce mówił następująco:

- Trzeba zadać pytanie, czego oczekują mieszkańcy tej gminy? Świętego spokoju czy rewolucji? Jako nie-mieszkaniec nie potrafię znaleźć odpowiedzi – powiedział wojewoda. Każda zmiana kosztuje. Zarzucenie starych przyzwyczajeń, konieczność pogodzenia się z nowymi wyzwaniami. Jerzy Miller wskazał atut, jakim jest bliskie położenie od Krakowa - prawie milionowej aglomeracji, której liczba studentów sięga prawie 200 tys., z których to część mogłaby zamieszkać właśnie w Dobczycach. Podobnego zdania była pani Elżbieta Kautsch, która stwierdziła, że Dobczyce mogą być niewiele większe, ale powinny być odmłodzone. Zwróciła uwagę, że brakuje miejsc dla spółdzielni mieszkaniowych.

- Młodzi oczekują: domu, żłobka, dobrego przedszkola, dobrej szkoły i dobrej pracy – mówiła Elżbieta Kautsch. Jej zdaniem gmina Dobczyce powinna iść w kierunku rekreacji lub rekreacji i turystyki, ale nie samej turystyki.

Architekt Arkadiusz Koliński mówił o Dobczycach, jako miejscu rekreacji dla Krakowa, o stworzeniu szlaku rowerowego wzdłuż rzeki Raby, w porozumieniu z sąsiednimi gminami: Myślenicami i Gdowem.

Burmistrz Marcin Pawlak planuje zlecenie badania oczekiwań mieszkańców naszej gminy jednej z krakowskich uczelni. Obywatele gminy Dobczyce będą wówczas mieli okazję wypowiedzieć się, co do przyszłych kierunków rozwoju gminy.

Galeria: