Dawna szkoła przy ul. Jagiellońskiej przejdzie remont

podpisanie umowy

Budynek dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2, powszechnie nazywany „Chiraną”, zostanie wyremontowany, a w odnowionych pomieszczeniach powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Edyta Podmokły w obecności kierownika referatu inwestycji Konrada Skiby podpisała dziś umowę z reprezentującym firmę WIKPOL Panem Wiktorem Wołyniakiem. Firma ta wykonywać będzie prace w ramach zadania pn.: „Prace budowlane w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ul. Jagiellońskiej 2 w Dobczycach celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowany w ramach programu „Za Życiem”. "

Z uwagi na wysokie koszty przebudowy budynku zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy etap, na którego realizację podpisana została dziś umowa, obejmuje między innymi wykonanie przebudowy dachu z wymianą pokrycia, wymianę stropów, przebudowę schodów prowadzących na poddasze, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, wymianę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania w części budynku, podbicie fundamentów oraz prace wykończeniowe na parterze budynku. W drugim etapie wykonane zostaną roboty instalacyjne i wykończenia na piętrze budynku, osuszanie piwnic, wykonanie izolacji termicznej ścian budynku – elewacja.

Uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach pozwoli objąć opieką dzienną osoby ze schorzeniami psychiatrycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną, często odizolowane od życia społecznego. W Środowiskowym Domu Samopomocy wsparcie znajdą mieszkańcy, którzy korzystają z takich instytucji, zlokalizowanych w znacznej odległości od miejsca zamieszkania, tj. w Zegartowicach, Wieliczce i Zagórzanach.

Uprzednio wykonany w budynku remont pozwoli na stworzenie godnych warunków dla wielogodzinnego przebywania. W ramach funkcjonowania ŚDS zapewnione będzie wyżywienie, sporządzane będą okresowe oceny stanu zdrowia i jego konsultacje. Przewiduje się również umożliwienie prowadzenia farmakologicznej terapii oraz psychoterapii, a także rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Koszt prac w ramach I etapu wynosi prawie 2 mln zł i jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Galeria: 

budynek dawnej szkoły podstawowej