Co zrobić z popiołem z domowego paleniska?

popiół - ilustracja przykładowa

Sezon grzewczy co prawda powoli dobiega końca, jednak ostatnie tygodnie, które obfitowały w niskie temperatury skłaniają do przypomnienia, w jaki sposób pozbywać się popiołu z palenisk domowych. Popiół jest odpadem komunalnym i powinien być oddawany w ramach zbiórek śmieci. Gromadzony powinien być w koszu na śmieci (czarnym worku), pod warunkiem, że jest on zimny. Pamiętajmy, że z posesji w ramach opłaty ponoszonej do Urzędu możemy oddać każdą ilość odpadów, które pochodzą z funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Niestety powszechnym zjawiskiem, obserwowanym po stopnieniu śniegu, staje się wysypywanie popiołu na drogi, pola, czy też do przydrożnych rowów. W powszechnej opinii popiół jest również nawozem, wykorzystywanym w domowych ogrodach. Tym czasem prawda jest zupełnie inna. Popiół z palenisk, w których spalany jest węgiel kamienny, a takich jest w gminie Dobczyce większość, nie nadaje się do utwardzania dróg. Wysypany do rowu może spowodować jego zamulenie i pogorszyć drożność przepływu wód opadowych. Nie stanowi on również żadnych wartości odżywczych dla roślin. Wręcz przeciwnie. Popiół zawiera liczne  pozostałości metali ciężkich, takich jak kadm, ołów, arsen czy związki rtęci, które przedostając się do ziemi wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Popiół zawiera  również mnóstwo szkodliwych związków chemicznych, które przy wietrznej pogodzie mogą uwalniać się do atmosfery zanieczyszczając ją, a tym samym mogą być źródłem chorób układu oddechowego. Osoby pozbywające się popiołu w wyżej opisane sposoby narażają siebie i innych nie tylko na utratę zdrowia, ale również na spore konsekwencje finansowe, wynikające z powstawania dzikich wysypisk śmieci.