Burmistrz zaproponuje wsparcie w opłatach za śmieci

baner - dopłata do dobioru śmieci

Mieszkańcy Gminy i Miasta Dobczyce w większości otrzymali już zawiadomienia o nowych stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są one znacznie wyższe od tych dotychczas płaconych, co budzi spore poruszenie wśród mieszkańców naszej gminy.  Po raz kolejny należy jednak przypomnieć, że problem podwyżki śmieci dotyczy całej Polski.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich mieszkańców przygotowuje i przedstawi na najbliższej sesji Rady Miejskiej program osłonowy w zakresie wspierania mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi selektywnie zbieranymi. Celem programu będzie wsparcie rodzin ubogich i wielodzietnych przed obciążeniami mogącymi wynikać z nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W wielu gminach w Polsce po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych mieszkańcy napotykają na podobne problemy jak mieszkańcy gminy Dobczyce. Na podwyżkę opłat za śmieci wpłynęło kilka znaczących czynników: wzrost „opłaty marszałkowskiej”, czyli kwoty za składowanie i magazynowanie jednej tony odpadów do 270 złotych za tonę w 2020 roku, wzrost stałych kosztów takich jak: wzrost ceny paliwa, płacy, prądu, cen transportu. Rozstrzygane w poszczególnych miejscowościach powiatu myślenickiego, czy patrząc szerzej województwa małopolskiego postępowania przetargowe pokazują, że z problemem podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmierzą się niemal wszyscy Małopolanie.