Burmistrz wręczył nagrody najaktywniejszym nauczycielom

Nauczyciele z gminy Dobczyce, jak co roku  uroczyście obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku wydarzenie to miało jeszcze bardziej odświętny charakter, gdyż po raz pierwszy odbywało się w auli Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach.

Zebranych przywitał zespół złożony z nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach, a spotkanie poprowadzili burmistrzowie Marcin Pawlak i Paweł Machnicki.

Burmistrz Pawlak zaczął od podziękowań skierowanych w stronę zebranych pedagogów: „Chcieliśmy w imieniu Rady Miejskiej powiedzieć Bogu dzięki każdemu z was za to, że weszliście w szczególną, wymagającą, ale myślę, że przede wszystkim twórczą, bo wychowawczą pracę. Zawsze to powtarzam - dla mnie wychowanie jest w pierwszej kolejności. Wiedzę można uzupełniać przez całe życie, a jeśli młodość, dzieciństwo zmarnujemy i nie uzyskamy tego wychowania, to należy się później wstydzić”.

Następnie wręczył nagrody oraz zaprezentował sylwetki wyróżnionych nauczycieli. W roku szkolnym 2011/2012 swoją pracą odznaczyli się:

Monika Braś – SP w Brzączowicach, Bernadetta Kańska – Dyrektor SP w Stadnikach, Małgorzata Noworyta – SP w Stadnikach, Danuta Głuś – SP w Dziekanowicach, Kazimiera Windak – SP w Nowej Wsi, Alicja Wątor – Gimnazjum w Dobczycach, Monika Łażewska – Gimnazjum w Dobczycach, Emilia Wójcicka – Gimnazjum w Dobczycach, Bożena Korzec - Gunia – Gimnazjum w Dobczycach, Krystyna Kowal Gruchała –Gimnazjum w Dobczycach, Jan Bartnik – Dyrektor SP w Dobczycach, Agnieszka Pustelnik – SP w Dobczycach, Katarzyna Twardosz  - SP w Dobczycach, Joanna Ambroży – SP w Dobczycach, Bogumiła Żuławińska – Przedszkole Samorządowe Nr 3, Grażyna Pajestka-Balicka –  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach, Małgorzata Jasek – SP w Kornatce, Monika Gubała – Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach, Jadwiga Wołek – Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach, Łukasz Nędza – Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dobczycach.

Stanisław Matoga, wizytator Kuratorium Oświaty, zauważył, że nie jest to dobry czas dla nauczycieli, mówił o krzywdzących tytułach prasowych. „A przecież to nauczyciele kształtują, oprócz umiejętności także postawy i wartości, które są obecne w życiu codziennym- podkreślał. To się nie wzięło z niczego. Poza tym wdzięczność jest, jak wiadomo, wartością deficytową. Bardzo często się zapomina o tym, co komu się zawdzięcza. Dlatego bardzo się cieszę, że pan burmistrz Pawlak i władze samorządowe Dobczyc tak doceniają nauczycieli i dają temu wyraz. Chciałbym, aby państwo uodpornili się na stresy, co jest dosyć trudne, czy na wypalenie zawodowe. Ale na pewno, żeby państwo uodpornili się na głosy mówiące, że pracujemy źle. Ja myślę, że pracujemy dobrze, że polska szkoła jest naprawdę dobrą szkołą i jest to wasza zasługa.”

Na zakończenie burmistrz Pawlak złożył życzenia wszystkim nauczycielom – „życzę, żebyście radość mieli z tego wielkiego pięknego posługiwania. I to słowo chyba nie ubliża, a dowartościowuje. Bo być na takiej posłudze, to trzeba chcieć, to trzeba umieć, to trzeba autentycznie się utożsamiać.”

Galeria: