Burmistrz Marcin Pawlak towarzyszył prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu podczas wizyty w Mołdawii

Polska delegacja, której przewodniczył prezydent Bronisław Komorowski odwiedziła Mołdawię. 

Konferencja samorządowców zatytułowana „Doświadczenie demokracji lokalnej w procesie transformacji”  organizowana przez polskie organizacje samorządowej współpracy na rzecz rozwoju „Wiedzieć jak” miała na celu przekazanie doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządów, samorządności lokalnej, wpływu mieszkańców na rozwój własnej miejscowości, oraz korzyści, jakie czerpią polskie gminy z wejścia do Unii Europejskiej.

Wystąpienia Prezydenta RP oraz przedstawicieli samorządów małopolskich miały charakter zachęty do zmian, przez które przeszły samorządy Polski i korzyści, jakie można zaobserwować w Polsce po wejściu reformy samorządowej w życie.

Gmina Dobczyce, jako jedna z pięciu polskich gmin, prezentowała dobre praktyki w wykorzystaniu funduszy unijnych. Marcin Pawlak przedstawił kluczowe dla rozwoju Dobczyc inwestycje pokazując je w trzech aspektach: dbałość o przyszłe dochody gminy i miejsca pracy, skupiając się zarówno na funduszach przedakcesyjnych, które rozpoczęły inwestycje mające na celu rozwój strefy przemysłowej oraz na zakończonym właśnie projekcie „Wzmocnienie zdolności przyjęcia nowych inwestorów przez rozbudowę infrastruktury Strefy Przemysłowej”; zaspokajanie potrzeb mieszkańców (ochrona środowiska, kultura, współpraca międzynarodowa), pokazując długo oczekiwane przez mieszkańców gminy  Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe, projekty dotyczące kanalizacji oraz współpracy z partnerskimi miastami; ochrona dziedzictwa historycznego, prezentując przede wszystkim zamek królewski oraz projekt „Zachowanie reliktów średniowiecznych murów miejskich w Dobczycach oraz ich konserwacja”.

W skład oficjalnej delegacji towarzyszącej Prezydentowi RP weszli marszałek Marek Sowa, burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak, burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda oraz wójt Charsznicy Jan Żebrak.

 

Galeria: