Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zostanie zmodernizowany

na zdjęciu od lewej strony stoją: radny Jan Hartabus, burmistrz Tomasz Suś, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wikpol, dyrektor szkoły Anna Kocur, wiceburmistrz Edyta Podmokły, przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Jakubowska

Burmistrz Tomasz Suś podpisał umowę z Przedsiębiorstwem PUH Wikpol Wiktor Wołyniak na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. W podpisaniu umowy uczestniczyli również: przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska, wiceburmistrz Edyta Podmokły, radny Jan Hartabus oraz dyrektor szkoły Anna Kocur.

Zakres robót obejmować będzie wykonanie stolarki wewnętrznej (drzwi), malowanie pomieszczeń szkolnych oraz remont biblioteki. W ramach inwestycji wykonane zostaną również prace mające na celu dostosowanie przestrzeni oddziału przedszkolnego do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zadanie, którego koszt opiewa na kwotę 215 204,59 zł finansowane jest z budżetu Gminy Dobczyce w kwocie 197 631,63 zł oraz z funduszu sołeckiego Nowej Wsi w kwocie 17 572,96 zł.