Budowa szkoły w Dziekanowicach - przetarg na kolejny etap prac ogłoszony

Ogłoszono dziś (9 kwietnia 2019 r.)  przetarg na kontynuację budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach. Zakres prac obejmuje m.in. przyłączenie nowo wybudowanego obiektu do sieci, wykończenie wewnętrzne oraz zewnętrzne obiektu wraz z instalacjami wewnętrznymi, wykonanie oczyszczalni ścieków, wykonanie instalacji ogrzewania wraz z źródłem ciepła oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły (drogi, plac zabaw, zieleń oświetlenie zewnętrzne).

Jest to kolejny krok w kierunku zapewnienie dzieciom i młodzieży z obwodu Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach godnych warunków do nauki.

Szczegóły zamówienia dostępne są na: https://www.dobczyce.pl/BIP/przetarg/budowa-szkoly-podstawowej-w-dziekan....