Budowa rowu melioracyjnego inwestycją w poprawę bezpieczeństwa

rów melioracyjny na terenie OSiRu

Na terenie byłego OSiRu, poza inwestycjami sportowo-rekreacyjnymi prowadzonymi w ramach projektów „Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego”, trwa budowa rowu melioracyjnego. Jest to pierwszy, z przewidzianych kilku etapów prac, w ramach zadania, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i odwodnienie terenów leżących na lewym brzegu Raby, w tym także całej infrastruktury wykonanej w ramach w/w zadania współfinansowanego z budżetu UE.

Prowadzone obecnie prace na terenie OSiRu, których zwieńczeniem będzie połączenie koryta rzeki z istniejącym rowem przy drodze wojewódzkiej i odprowadzenie wody do Raby, są konieczne do podjęcia dalszych działań służących poprawie odwodnienia terenów wokół ronda, szczególnie ul. Zarabie i ul. Nowowiejskiej.

Prace realizowane są w ramach zadania „Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie (etap I)”. Koszt inwestycji wynosi 1 088 939,98 zł i w całości finansowany jest przez Gminę Dobczyce.

Galeria: 

rów melioracyjny na terenie OSiRu
rów melioracyjny na terenie OSiRu