Bo wolność - to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny...

koncert z okazji 11 listopada - 2017„Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień” – powiedział Józef Piłsudski do narodu. I my tę radość z odzyskania Ojczyzny dziś pielęgnujemy, zapraszając mieszkańców do wspólnego świętowania.

Uroczystości 11 listopada 2017 r. rozpoczęły się mszą św. za Ojczyznę, której przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz Turakiewicz, po której przedstawiciele samorządu, szkół, stowarzyszeń i mieszkańców złożyli kwiaty na symbolicznym grobie nieznanego żołnierza.

Burmistrz Paweł Machnicki mówił, że dziś wprawdzie nie trzeba już walczyć o wolność, ale trzeba ją pielęgnować. Zaprosił zebranych na koncert pieśni patriotycznych do Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego.

Oprawę muzyczną podczas części oficjalnej zapewniła Orkiestra Dęta Dobczyce, pod dyrekcją kapelmistrza Józefa Manieckiego. Muzycy odegrali także, już w Regionalnym Centrum, hejnał Dobczyc i utwór pt.: „Serdeczny kraj”, który zadedykowali śp. Marcinowi Pawlakowi, wieloletniemu burmistrzowi Dobczyc, którego imię nosi ten budynek. Burmistrz Paweł Machnicki, Zastępca Burmistrza Halina Adamska - Jędrzejczyk i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Topa złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą burmistrza Marcina Pawlaka, wspominając jego zasługi dla społeczności Dobczyc.

Wspaniały koncert, momentami wesoły, chwilami nostalgiczny, przygotowały wspólnie Beata Czajka – Rolińska z Sekcją Wokalną MGOKiS Dobczyce i krakowska artystka Karolina Leszko, przy akompaniamencie Jarosława Olszewskiego.

Koncert rozpoczął się, znanym wszystkim, radosnym i hucznym „Przybyli ułani pod okienko”, zaczynając tym samy wspólne śpiewanie.

Wesoła atmosfera, która udzieliła się publiczności była również zasługą prowadzącego uroczystość, Waldemara Pączka, który po raz kolejny pokazał nam, że święto 11 listopada jest świętem wielkiej radości dla naszego narodu i w takim klimacie powinniśmy je celebrować.
Na słodki poczęstunek, który stał się już tradycją patriotycznych spotkań listopadowych, zaprosili Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki, Dyrektor MGOKiS Dobczyce Andrzej Topa i Radny Rady Miejskiej w Dobczycach Jan Hartabus. Obsługę zapewnili niezawodni uczniowie z Zespołu Szkół w Dobczycach wraz z opiekunem panią Barbarą Latochą.

Kotyliony, śpiewniki i chorągiewki były miłym, patriotycznym akcentem tego dnia. Dziękujemy w tym miejscu dobczyckim harcerzom – 10. MGZ „Mini Kinderki”, 19. MDH „Szkoła Orląt” i 9. MDSH „Złote Orły”, którzy jak zawsze chętnie pomogli w rozdawaniu tych symboli.

Już dziś zapraszamy Państwa na przyszłoroczne uroczystości 11 listopada. Będą one wyjątkowe, bo w 2018 roku, obchodzić będziemy 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji będziemy mieli dla Państwa wiele niespodzianek.

Organizatorami uroczystości byli: Biuro Promocji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

Więcej zdjęć dostępnych jest w albumie: https://www.facebook.com/gminadobczyce/posts/1531602090258887

Galeria: 

uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2017
uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2017
uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2017
uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2017
uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2017
uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2017
uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2017
uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2017
uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości - 11 listopada 2017
Pismo od Posła na Sejm - Marka Sowy
Pismo od Posła na Sejm - Jarosława Szlachetki
Podziękowanie za zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego - Jacka Krupy