Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

urna z głosem

Informujemy, że do 25 marca 2024 roku można zgłaszać zamiar z korzystania bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Zgłoszenia można dokonać mailowo: jbras@dobczyce.pl, telefonicznie pod nr tel. 12/37 21 755 lub osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce pok. 214.

Przy zgłoszeniu należy podać:

Imię i Nazwisko

Adres

Telefon kontaktowy