Bezpłatne badanie gleby dla rolników z gminy Dobczyce

grafika - pomiar gleby

Okręgowa Stacja Chemiczno–Rolnicza w Krakowie na zlecenie Urzędu Gminy  i Miasta w Dobczycach przeprowadzi badania gleb użytków rolnych w całej gminie dla zainteresowanych rolników. Pozyskane zostaną próbki makro (pH, fosfor, potas, magnez), oraz próbki mikro (miedź, cynk, mangan, żelazo).

Rolnicy zainteresowani wykonaniem badań mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerem telefonu 694-450-762, do Pani Józefy Dróżdż – specjalisty terenowego. Wyniki badań gleby są niezbędne do prawidłowego nawożenia i utrzymywania gleby w dobrej kulturze. Przy wykonywaniu badań, ze względu na ograniczone środki finansowe, decyduje kolejność zgłoszeń.