BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE
DYŻUR DLA MIASTA I GMINY DOBCZYCE:
10.07.2012r. (wtorek) - obywatelskie
godz. 8:00 – 16:00
16.07.2012r. (poniedziałek) - prawne
godz. 8:30 – 16:30

Inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Collegium Iuvenum z Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Doradztwo prawne i obywatelskie w powiatach: suskim, wadowickim i myślenickim", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby chcące skorzystać z porady prawników proszone są o kontakt z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobczycach.
Informacja zamieszczona na stronie internetowej: http://www.mgops.dobczyce.pl/ oraz http://dobczyce.pl/ .