Automatyczny defibrylator zewnętrzny w Dobczycach

Automatyczny defibrylator zewnętrzny w Dobczycach
Od kilku dni na terenie Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego w Dobczycach ul. Szkolna 43, obok wejścia głównego do Gimnazjum im. Jana Pawła II i Biblioteki Publicznej, zawisł defibrylator zewnętrzny HeartStart FRx firmy Philips. Urządzenie AED (ang. Automated External Defibrillator), pomaga ratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylatory pojawiły się w 5 miejscach na terenie powiatu myślenickiego. Projekt jest o tyle innowacyjny, że po raz pierwszy w Polsce urządzenia zamontowano w sposób ogólnodostępny na zewnątrz budynków.

Defibrylator jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze, dysponuje funkcją interaktywnej pomocy w RKO (Resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Obsługę aparatu ułatwiają czytelne ikony ekranowe oraz spokojne i wyraźne polecenia głosowe. Ważną cechą jest też bezpieczeństwo użytkowania. Został skonstruowany i zaprogramowany w taki sposób, aby defibrylacja mogła być wykonana tylko wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie do takiego działania.

Lokalizacje defibrylatorów na terenie powiatu:

Dobczyce:
- wejście do Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce;

Myślenice:
- skrzynka przed wejściem do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice;
- ściana Hali Sportowej na Zarabiu: ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice

Sułkowice:
- główne wejście do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice;
- wejście do ośrodka zdrowia w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9, 32-440 Sułkowice

 

Galeria: