Apel do mieszkańców - nie wypalajmy traw!!!

W związku z narastającym niebezpieczeństwem związanym z wypalaniem traw na nieużytkowanych terenach rolnych Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce apeluje się do wszystkich mieszkańców Gminy Dobczyce o całkowite zaprzestanie wypalania traw na terenach Gminy.

Wypalanie traw wielokrotnie jest przyczyną groźnych w skutkach pożarów w tym zabudowań, łąk i terenów leśnych. Dodatkowo powoduje to zniszczenie dużej ilości gatunków organizmów żywych oraz roślin trawiastych i zielonych.

W przypadku niepodporządkowania się do niniejszego obowiązku wobec osób wypalających trawy zostaną zastosowane sankcje zgodne z obowiązującymi przepisami w postaci kary grzywny, nagany oraz kary pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Ponadto wypalanie traw skutkuje obniżeniem lub wstrzymaniem dopłat dla rolników.