Apel Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

W związku z narastającym niebezpieczeństwem związanym z wypalaniem traw na nieużytkowanych terenach rolnych Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Dobczyce o całkowite zaprzestanie wypalania traw na terenach Gminy.

Wypalanie traw wielokrotnie jest przyczyną groźnych w skutkach pożarów w tym zabudowań, łąk i terenów leśnych. Dodatkowo powoduje to zniszczenie dużej ilości gatunków organizmów żywych oraz roślin trawiastych i zielonych.

W przypadku niepodporządkowania się do niniejszego obowiązku, wobec osób wypalających trawy zostaną zastosowane sankcje zgodne z obowiązującymi przepisami w postaci kary grzywny, nagany oraz kary pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Ponadto wypalanie traw skutkuje obniżeniem lub wstrzymaniem dopłat dla rolników.

 

 

Myślę, że przychylnie odniesiecie się Państwo do mojej prośby.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce